1. Đối với khách hàng là cá nhân
Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và xem báo giá tại website.
Bước 2: Gửi yêu cầu mua hàng qua: form đặt hàng, điện thoại, email, Facebook, Zalo.
Bước 3 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.
Bước 4 : Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng, hoặc ngay khi nhận hàng.

2. Đối với khách hàng là doanh nghiệp
Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và xem báo giá tại website.
Bước 2: Gửi yêu cầu mua hàng qua: form đặt hàng, điện thoại, email, Facebook, Zalo.
Bước 3 : Công ty liên hệ với khách hàng để ký hợp đồng mua hàng.
Bước 4 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm ký kết hợp đồng (trước ngày giao hàng).
Bước 5 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.
Bước 6 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi nhận hàng